HydroStopEU je ideálním a bezpečným řešením pro rekonstrukci ploché i šikmé střechy, ale je vhodný i jako střešní krytina pro novostavby. Velkou výhodou je, že se tekutá hydroizolace HydroStopEU dokonale naváže na konstrukci střechy a vytvoří na ní plastovou, bezešvou hydroizolační krytinu s dlouhou životností.

  

 Některé další výhody hydroizolace HydroStopEU:

 

- rychlost realizace (běžně 1/3 času proti opravě "klasickými" způsoby) 

- vysoká životnost, daná použitím kvalitních materiálů a dlouholetými zkušenostmi (dle ETAG č. 005 kategorie W3, min. 25 roků) 

- při rekonstrukcích střech není nutno odstraňovat původní krytinu - úspora času, nákladů za odvoz a její likvidaci 

- nedojde k nechtěnému poškození konstrukce střechy při odstraňování původní už nefunkční krytiny 

- HydroStopEU je difuzně propustný, takže postupně dochází k vysychání navlhlé konstrukce střechy 

- minimální zatížení střechy, cca 2 - 3 kg/m2, nedojde k ohrožení statiky 

- relativně nízké náklady na transport hydroizolačního materiálu 

- použité materiály jsou po vytvrzení ekologicky nezávadné 

- při aplikaci HydroStopEU nedochází k závadám z důvodu zpracování, protože je jednoduché 

- HydroStopEU umožňuje provést izolaci téměř libovolného tvaru bez vzniku odstřižků (ztrát) – nanáší se v tekutém stavu 

- HydroStopEU mohu použít i na opravu oplechování nebo jako jeho náhradu 

- HydroStopEU umožňuje následné snadné opravy hydroizolace v případě jejího mechanického nebo jiného poškození a obnovováním vrchní vrstvy prodloužování životnosti hydroizolace po velice dlouhou dobu. 

 

  Zpracování HydroStopEU je snadné:

štětcem                                    nebo válečkem                           nebo stříkáním

štětec          váleček           airless 

          

           

 

         

          

 

          

        

 

com-http